palvelut

Monipuolisia asianajopalveluja

Tarjoamme monipuolisia ja laajaan osaamiseen sekä kokemukseen perustuvia asianajopalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. Palveluvalikoimaamme kuuluvat erilaiset sopimus- ja yhtiöoikeudelliset asiat, riitojen ratkaisut, rikosasiat, yrityssaneeraukset ja konkurssit sekä perhe- ja perintöasiat.

Tarkempaa sisältöä palveluistamme:

Sopimusoikeudelliset asiat

 • yritysten sopimusasiat
 • vakiosopimus
 • kauppakirja
 • vuokrasopimus
 • velkakirja, takaussitoumus ja muut rahoitukseen liittyvät asiakirjat

Yhtiöoikeudelliset asiat

 • yhtiön perustaminen
 • yhtiön purkaminen ja selvitysmiehenä toimiminen
 • yhtiöjärjestelyt, yrityskauppa, sukupolvenvaihdos
 • asiakirjojen laadinta

Riitojen ratkaisu

 • kiinteistön tai asunnon kauppaan liittyvä riita  
 • hometaloasiat yms.
 • maanmittaustoimitus, maaoikeusasia
 • vahingonkorvausasia
 • sopimusriita
 • työsuhdeasiat   
 • työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen
 • perheoikeudellinen riita-asia
 • saatavan perintä

Rikosasiat

 • asianomistajan eli rikoksen uhrin avustaminen
 • rikosasiaan liittyvän korvausvaatimuksen ajaminen
 • rikoksesta epäillyn ja syytetyn avustaminen
 • avustaminen esitutkinnassa ja pakkokeinoasioissa

Yrityssaneeraus ja konkurssiasiat

 • yrityssaneeraukseen hakeminen
 • selvittäjän ja valvojan tehtävä yrityssaneerauksessa
 • konkurssiin hakeminen
 • pesänhoitajana toimiminen konkurssissa
 • takaisinsaantivaatimus ja -oikeudenkäynti

Perhe- ja perintöoikeus

 • perunkirjoitus
 • perinnönjako
 • testamentti
 • pesänselvittäjänä ja/tai pesänjakajana toimiminen perinnönjaossa
 • avioehtosopimus
 • avioeron jälkeinen ositus
 • pesänselvittäjänä ja/tai pesänjakajana toimiminen ositusasiassa
 

Yhteystiedot:

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy
Savilahdenkatu 5-7 B 32, 50100 Mikkeli
(Mikrankulma, 2. kerros, käynti sisäpihalta)
Puhelin: (015) 365 333
Faksi:    (015) 161 694
Sähköposti: toimisto(a)ervasti-kunnas.fi

Avoinna klo 9-16.

kartta

rakennus