Arvot

VALVOTTUA OSAAMISTA
Kaikki toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon ja olemme sitoutuneet toimimaan asianajajakunnan eettisten ohjeiden mukaisesti. Noudatamme toiminnassamme lakia ja hyvää asianajajatapaa. Toimintamme on julkisen valvonnan alaista.

ASIAKKAAN EDUT
Huolehdimme parhaan taitomme ja kykymme mukaisesti asiakkaamme oikeuksien ja etujen toteutumisesta. Asianajajana työskentely perustuu aina asiakkaan luottamukseen ja siitä pidämme ehdottomasti kiinni. Hoidamme asiat mahdollisimman ripeästi aiheuttamatta turhia kustannuksia. Pidämme asiakkaamme jatkuvasti tietoisena käsiteltävän asian vaiheista.

SELKEÄÄ PALVELUA
Monet asiakkaamme ovat usein ensimmäistä ja ehkä sitä ainoata kertaa elämässään käsiteltävänä olevassa tilanteessa, joten huomioimme sen työssämme avustamalla ja neuvomalla selkeästi ja ymmärrettävästi.

SALASSAPITOA
Noudatamme toiminnassamme aina ehdotonta salassapitoa.