Turvaa edunvalvontavaltuuksella etusi tulevaisuudessa

Oletko vielä miettinyt sitä, kuinka asioitasi hoidetaan silloin, kun et itse niitä pysty hoitamaan? Entä millä tavalla haluat asioitasi tuolloin hoidettavan?

Näistä asioista pystyt määräämään ennakolta edunvalvontavaltakirjalla.

Edunvalvontavaltakirja on joustava tapa luoda turvaa itsellesi siitä, että omaisuutesi, muut taloudelliset ja henkilöön liittyvät asiasi tulevat tulevaisuudessakin hoidetuksi. Samalla omaisesi välttävät edunvalvojan hakemisprosessin ja asioidesi hoitaminen pystytään aloittamaan nopeammin. Tämä voi olla merkityksellistä tiettyjen etuuksien ja korvausten hakemisessa, koska niitä on haettava määräajassa.

Valtakirjalla voit siis ennakolta valtuuttaa esim. läheisesti, kuten puolisosi, lapsesi tai sisaresi hoitamaan kaikkia tai joitain tiettyjä taloudellisia ja henkilöön liittyviä asioitasi.

Taloudellisia asioita voivat olla esimerkiksi pankki-, vero-, vakuutus- ja erilaiset tukiasiat sekä omaisuuden, kuten kiinteistön myyminen. Henkilöön liittyviä asioitasi on mm. potilasasioittesi hoitaminen antamasi hoitotahto huomioiden.

Huomioitava on, ettei valtakirja yksin riitä antamaan valtuutusta asioittesi hoitamiseksi. Lääkärin tulee erikseen todeta sinua kohdannut sairaus, heikentynyt terveydentila tai muu syy, jonka vuoksi olet kykenemätön huolehtimaan valtuutuksessa määräämistä asioista. Tämän jälkeen edunvalvontavaltakirja sekä lääkärinlausunto tulee vielä toimittaa holhousviranomaiselle vahvistettavaksi.

Ollakseen pätevä, tulee edunvalvontavaltakirjan täyttää laissa säädetyt muotomääräykset. Tämän takia sinun kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen sen teettämisessä.

Tommi Hurri

asianajaja, varatuomari