Millaisissa tilanteissa testamentti kannattaa tehdä

Testamentti on työkalu, jolla voi säädellä oman omaisuutensa jakautumista oman kuolemansa jälkeen. Se on osittain tabu, josta ei keskustella kahvipöydässä tai kyläreissuilla. Tästä huolimatta se on yksi tärkeimmistä keinoista säädellä oman omaisuutensa jakautumista. Testamentin merkitys korostuu vielä erityisesti tilanteissa, joissa testamentilla halutaan suojata läheisiä tai laki ei itsessään anna riittävää suojaa. 

Mikäli olet avoliitossa, ei ns. avoleskellä ole avioliitossa olevaan leskeen rinnastettavaa asemaa. Esimerkiksi vastaan voi tulla tilanne, jossa ensin kuollut omistaa molempien asuttaman asunnon, mutta avoleski ei saa siihen minkäänlaista asumissuojaa. Iästä huolimatta ei elämässä voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Suuri osa nuorista pariskunnista päätyy elämään ilman häitä ja avioliittoa. Kuitenkin puolison suojaaminen on yhtä merkittävässä roolissa kuin avioliitossakin ja kun laki ei välttämättä riittävää suojaa anna, on testamentti työkalu antaa tätä suojaa. 

Uusioperheiden ja lapsettomien pariskuntien kohdalla testamentin merkitys voi olla myös korostunut. Välttämättä ihmiset eivät osaa ajatella kaikkia niitä tilanteita, joita vastaan voi tulla.  

Lapsettoman pariskunnan tilanteessa testamentti on erityisen tärkeä. Lapset ovat ensimmäisiä perijöitä lain mukaan. Lapsettoman parin tilanteessa näin ei luonnollisesti ole. Lapsettoman parin tehdessä keskinäisen testamentin on hyvä tehdä toissijaismääräys. Eli määrätä, kenelle omaisuus menee, kun molemmista aika jättää. Mikäli tällaista määräystä ei ole tehty, voivat lopputulokset olla yllättäviä. Molempien kuoleman jälkeen ensin kuolleen puolison omaisuus menee nimittäin lain mukaan ensin kuolleen puolison sukulaisille, vaikka tämä ei aina vastaa puolisoiden tarkoitusta. Toissijaismääräyksellä osapuolet voivat määrätä, kenelle omaisuus menee. Saaja voi esimerkiksi uusioperheisessä olla toisen osapuolen lapsi. Mikäli näin ei siis tehdä, on lopputulos monille yllättävä. 

Testamentin merkitys on siis edellä mainituissa tilanteissa korostunut. Mutta se on myös tärkeä työkalu, kun naimisissa olevat pariskunnat haluavat keskinäisellä testamentilla suojata toisiaan. Testamentilla he voivat määrätä, että omaisuus menee ensin heille toisilleen ja sitten vasta lapsille. Toki lapsilla on tästä huolimatta oikeus/mahdollisuus vaatia lakiosiaan ensin kuolleen jälkeen. Testamentissa he voivat myös rajoittaa lastensa mahdollisten aviopuolisoiden avio-oikeutta omaisuuteen, jota lapset myöhemmin heiltä saavat. 

Mikäli harkitset testamentin tekemistä, kannattaa harkita asiantuntijan käyttämistä. Itse tehdyssä testamentissa ei kaikkea pysty välttämättä ottamaan huomioon. On myös tärkeää huolehtia siitä, että testamentin tekemiseen liittyvät muotoseikat tulee huomioitua. Muussa tapauksessa testamentti voi olla pätemätön.

Maria Kivipelto
asianajaja