Perhe- ja perintöoikeus

Hoidamme kaikkia perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita.

Avioerotapauksissa selvitämme entisten puolisoiden varallisuussuhteita osituksessa tai omaisuuden erottelussa ja teemme asiakkaitemme apuna ositussopimuksia. Avustamme toista osapuolta riitaiseksi käyneissä ositustapauksissa. Toimimme myös jatkuvasti käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävissä avioeron jälkeisissä osituksissa.

Laadimme avioehtosopimuksia ja muita perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja.

Lisäksi hoidamme perheoikeudellisia asioita, kuten lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevia asioita oikeudenkäynneissä.

Perintöoikeuteen liittyviä asioita hoidamme päivittäin. Laadimme testamentteja ja perinnönjakokirjoja sekä muita perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja ja toimitamme perunkirjoituksia. Asioissa, joissa osapuolet ovat eri mieltä perinnönjaon sisällöstä, avustamme asiakastamme valvoen tämän etua perinnönjaossa. Toimimme jatkuvasti myös käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävissä perinnönjakoasioissa.