Pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Toimimme pesänjakajana paikasta riippumatta ja tarjoamme osapuolille toimivia ja vaivattomia etäratkaisuja. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, missä tilanteissa, ja miten pesänselvittäjä ja pesänjakaja haetaan. Lisäksi saat vapaasti käyttöösi asiakirjapohjan, jota voi hyödyntää käräjäoikeudelle tehtävässä hakemuksessa.

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja on lain mukaan puolueeton. Riippumattomuus ja tasapuolisuus on meille kunnia-asia.

 

Toimimme jatkuvasti tuomioistuimen kuolinpesään määräämänä pesänselvittäjinä ja pesänjakajana tai avioeron jälkeiseen ositukseen määrättynä pesänjakajana. Useissa tilanteissa voimme tarjota palveluja paikasta riippumatta ilman kustannusten kasvamista. Veloituksemme käytännössä alittaa etenkin pääkaupunkiseudun yleisen palkkiotason.

Tavoitteenamme on nopea ja mutkaton ositus- ja perinnönjakoprosessi, jonka lopputuloksena osapuolet saavat laadukkaan ratkaisun. Toimituksessa selvitetään aina, onko sovintoratkaisu mahdollinen. Ellei sovinto ole mahdollinen, pyrkimyksenä on ripeästi selvittää osapuolten vaatimukset perusteineen ja todisteluineen ja antaa asiassa virallinen pesänjakajan päätös.

Pesänjakajan tehtäviä hoidettaessa on kaiken aikaa lisääntynyt etäyhteyksien hyödyntäminen ja asiakkaiden kiinnostus osallistua jakotoimituksiin paikasta riippumatta. Meillä on hyvät tekniset valmiudet toimia pesänjakajana paikasta riippumatta ja tarjota eri puolelta maata ja ulkomailtakin oleville osakkaille mahdollisuus osallistua kokouksiin ja saada asiansa muutenkin selvitettyä. Asiakkaiden puolelta ei tarvita monimutkaisia teknisiä ratkaisuja tai osaamista.

Käytämme nykyaikaisia etäneuvottelutekniikoita ja meillä on valmius tarvittaessa jakaa asian kannalta keskeiset esitetyt asiakirjat ja vaatimukset reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti osapuolien saatavaksi.

Jos haluatte, että teemme  esteellisyystutkinnan ja annamme suostumuksen tehtävään, voitte antaa tarvittavat tiedot lomakkeellamme. Pyrimme vastaamaan 12 tunnin kuluessa. Tästä ei aiheudu kustannuksia.

Lue lisää:

Milloin kannattaa hakea pesänjakajaa?

Miten pesänjakajaa haetaan?

Tekniikasta tarkemmin