Pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Pesänjakajana toimimme paikasta riippumatta ja tarjoamme osapuolille toimivia ja vaivattomia etäratkaisuja.

Meillä on jatkuvasti hoidossa asioita, joissa toimimme tuomioistuimen kuolinpesään määräämänä pesänselvittäjinä ja pesänjakajana tai avioeron jälkeiseen ositukseen määrättynä pesänjakajana. Useissa tilanteissa voimme tarjota palveluja paikasta riippumatta ilman kustannusten kasvamista.

Tavoitteenamme on nopea ja mutkaton ositus- ja perinnönjakoprosessi, jonka lopputuloksena osapuolet saavat laadukkaan ratkaisun. Toimituksessa selvitetään aina, onko sovintoratkaisu mahdollinen. Ellei sovinto ole mahdollinen, pyrkimyksenä on ripeästi selvittää osapuolten vaatimukset perusteineen ja todisteluineen ja antaa asiassa virallinen pesänjakajan päätös.

Pesänjakajan tehtäviä hoidettaessa on kaiken aikaa lisääntynyt etäyhteyksien hyödyntäminen ja asiakkaiden kiinnostus osallistua jakotoimituksiin paikasta riippumatta. Meillä on hyvät tekniset valmiudet toimia pesänjakajana paikasta riippumatta ja tarjota eri puolelta maata ja ulkomailtakin oleville osakkaille mahdollisuus osallistua kokouksiin ja saada asiansa muutenkin selvitettyä. Asiakkaiden puolelta ei tarvita monimutkaisia teknisiä ratkaisuja tai osaamista.

Käytämme nykyaikaisia etäneuvottelutekniikoita ja meillä on valmius tarvittaessa jakaa asian kannalta keskeiset esitetyt asiakirjat ja vaatimukset reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti osapuolien saatavaksi.

Lue lisää:

Milloin hakea pesänjakajaa

Miten hakea pesänjakajaa

Tekniikasta tarkemmin