TAKAISIN

Milloin kannattaa hakea pesänjakajaa?

Useimmiten perinnönjakoa ja avioero-ositusta koskevat asiat saadaan sovittua ilman riitoja ja pienet erimielisyydet saadaan sovittua osapuolten kesken. Aina ei kuitenkaan tilanne ole näin hyvä.

Ennen pesänjakajan hakemista on kuitenkin tarpeellista selvittää, onko asiassa voitu saavuttaa sovinto. Tämä on perusteltua myös siitä syystä, jotta kuolinpesälle tai avioero-osituksen osapuolille ei aiheudu tarpeettomia kustannuksia.

Seuraavat ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa pesänjakajaa haetaan.

  1. Jos neuvottelujen suhteen ollaan pattitilanteessa eikä sovintoa kohtuudella vaikuta syntyvän, kannattaa usein edetä pesänjakajan hakemisessa.
  2. Asiassa voi olla joku tietty oikeudellinen kysymys,  jonka tulkinnasta ei ole yksimielisyyttä ja johon tarvitaan virallinen päätös. Tällainen kysymys voi liittyä esimerkiksi testamentin tulkintaan tai siihen, tuleeko joku perittävän lahja katsoa ennakkoperinnöksi vai ei.
  3. Toisaalta toisinaan kuolinpesässä on paljon osakkaita, jotka ovat siinä määrin hajallaan eivätkä tekemisissä toistensa kanssa, että erilaisten toiveiden ja sopimusneuvotteluiden käyminen osakkaiden kanssa voi olla hyvin työlästä.

Myös henkilösuhteet valitettavasti ovat joskus niin tulehtuneita, että tarvitaan pesänjakajan apua.

Joskus tosin voi auttaa sekin, jos osapuolilla on käytössään oma asianajaja, joka edustaa asiakastaan neuvotteluissa.

Mikään ei estä sovintoratkaisun syntymistä pesänjakoprosessin aikana. Lain mukaan myös virallisessa jakotoimituksessa tulee pesänjakajan pyrkiä myötävaikuttamaan sovinnon syntymiseen. Suurimmassa osassa asioista saavutetaankin sopuratkaisu toimituksen kuluessa. Pesänjakajankin tavoitteena tulee olla ripeä kiistan ratkaiseminen

Jos kyseessä on kuolinpesä, kannattaa selvittää, kannattaako samalla hakea kuolinpesään myös pesänselvittäjä. Pesänjakaja ei esimerkiksi hallinnoi kuolinpesän omaisuutta ja rahavaroja toisin kuin pesänselvittäjä. Hyvin usein haetaankin samaa asianajajaa sekä pesänselvittäjäksi- että pesänjakajaksi. Avioero-ositukseen ei pesänselvittäjää sen sijaan voida määrätä.

Asiat voivat olla moniulotteisempia kuin tässä on pystytty kuvaamaan. Monessa tapauksessa onkin suositeltavaa neuvotella oman asianajajan kanssa siitä, onko pesänjakajan ja / tai pesänselvittäjän hakeminen kyseisessä asiassa järkevää.

TAKAISIN

Lue lisää:

Milloin kannattaa hakea pesänjakajaa?

Miten pesänjakajaa haetaan?

Tekniikasta tarkemmin