Ennen pesänjakajan hakemista tulee selvittää onko voitu saavuttaa sovinto. Tämä on perusteltua myös siitä, että muuten kuolinpesälle aiheutuu tarpeettomia kustannuksia. Usein tilanteessa, jossa perillisiä on hyvin paljon ja hajallaan, voi olla järkevää hakea pesänjakaja. Tarvittaessa neuvottele asianajajasi kanssa siitä, onko pesänjakajan hakeminen järkevää.

TAKAISIN