TAKAISIN

Tässä on yleisiä ohjeita siitä, miten pesänselvittäjää ja pesänjakajaa haetaan, jos se on todettu aiheelliseksi.

Kuolinpesän osakkaista kuka tahansa kuolinpesän voi hakea pesänselvittäjää ja pesänjakajaa vainajan kotipaikan käräjäoikeudesta. Hakijana voi tapauksesta riippuen olla varsinaisten perillisten lisäksi myös leski tai testamentinsaaja. Myös velkojalla voi olla oikeus hakea pesänselvittäjää.

Hakemus tulee osoittaa vainajan viimeisen kotikunnan toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Tarkista toimivaltainen tuomioistuin tästä ajantasaisesta luettelosta. Käräjäoikeus kuulee kaikkia asianosaisia hakemuksen johdosta. Menettelyä yksinkertaistaa ja nopeuttaakin, jos hakijoina ovat mahdollisimman monet tai jopa kaikki kuolinpesän osakkaista. Varsinaisen hakemuksen lisäksi tulee esittää useimmiten perukirja ja mahdollinen testamentti. Jos perukirjan osakasluettelo ei ole DVV:n (aiemmin maistraatti) vahvistama, tulee liitteenä olla virkatodistukset, joista ilmenee vainajan kattava sukuselvitys. Liitteenä tulee olla myös pesänselvittäjäksi ja/tai -jakajaksi esitetyn henkilön kirjallinen suostumus tehtävään. Tarvittava liiteaineisto voi vaihdella tapauksittain.

Meiltä on saatavilla yleisesti jaettavana oleva asiakirjapohja, jota voi hyödyntää hakemuspohjana. Mikäli olemme esteettömiä tehtävään, olemme käytettävissä pesänselvittäjäksi ja pesänjakajaksi. Tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa ole asiakirjamallin käyttämisen edellytys. Asiakirjan saatte esimerkiksi tästä.

Jos haluatte, että teemme  esteellisyystutkinnan ja annamme suostumuksen tehtävään, voitte antaa tarvittavat tiedot lomakkeellamme. Pyrimme vastaamaan 12 tunnin kuluessa. Tästä ei aiheudu kustannuksia. Voitte lähestyä myös sähköpostitse toimisto@ervasti-kunnas.fi.

Avioerotilanteessa, jos puolisot eivät saa omaisuuden ositusta tai erottelua tehtyä, kumpi tahansa voi hakea pesänjakajaa. Pesänjakajan voi hakea, kun avioeroasia on vireillä. Pesänjakajan hakemista ei käytännössä voi tehokkaasti. Aina ennen pesänjakajan hakemista tulee selvittää, onko mahdollista saada ositus toimitettua sovinnollisesti.

Pesänjakajan määräämistä haetaan jommankumman puolison kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudesta esittämällä kirjallinen hakemus. Meiltä on saatavilla myös avioero-osituksiin liittyvä yleinen hakemuspohja pesänjakajan hakemiseksi. Halutessanne ja jos olemme esteettömiä, olemme käytettävissä pesänjakajan tehtävään.

Jos haluatte, että teemme  esteellisyystutkinnan ja annamme suostumuksen tehtävään, voitte lähestyä sähköpostitse toimisto@ervasti-kunnas.fi tai puhelimitse 0440 365 333. Meidän tulee saada tietää puolisoiden nimet ja syntymäajat. Tiedustelusta ei aiheudu kustannuksia.

TAKAISIN

Lue lisää:

Milloin kannattaa hakea pesänjakajaa?

Miten pesänjakajaa haetaan?

Tekniikasta tarkemmin