Sopimusoikeus

Huolellisesti laaditut sopimukset ovat tärkeä osa yrityksen riskinhallintaa. Yritysten välinen yhteistoiminta ja yritysten suhteet asiakkaisiinsa sekä näihin asioihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet perustuvat käytännössä hyvin pitkälti erilaisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin.

Kirjallisen sopimuksen tekeminen on lähes aina suositeltavaa suullisen sopimisen asemesta.
Avustamme asiakkaitamme kaikissa sopimusoikeudellisissa asioissa, oli kyse ainutkertaisen sopimuksen tekemisestä, yksittäisen ehdon tulkinnasta tai vaikka sopimussuhteisiin yleisesti käytettävien vakiosopimusten ja toimintamallien suunnittelusta ja niiden lainmukaisuuden varmistamisesta.

Parhaiten sopimusoikeudellisissa tilanteissa voimme palvella pitkäaikaisten asiakassuhteiden myötä, jolloin meille tarjoutuu tilaisuus ymmärtää asiakkaamme liiketoiminta ja siihen liittyvät sopimukset mahdollisimman syvällisesti ja laajasti.
Avustamme myös yksityishenkilöitä sopimusoikeudellisissa asioissa ja tehtäessä erilaisia asiakirjoja, kuten kauppakirjoja, urakkasopimuksia, velkakirjoja tai takaussitoumuksia.