Matti Kunnas

oikeustieteen tohtori, laamanni, neuvotteleva lakimies

Matkapuhelin: 0440 656 135
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ervasti-kunnas.fi

Olen perustanut toimiston vuonna 1981. Asianajotehtävissä olen toiminut yli 35 vuoden ajan valmistuttuani lakimieheksi vuonna 1979. Hoitamani toimeksiannot ovat käsittäneet kaikkia asianajajan tehtäväkenttään kuuluvia asioita. Päätehtäviini ovat kuuluneet konkurssi- ja yrityssaneerausasiat sekä perintöoikeus – erityisesti pesänjakajan tehtävät.

Olen väitellyt oikeustieteen tohtoriksi helmikuussa 2013 aiheesta ”Asianajajan näkökulma lainkäyttöön”.

Merkittävin ammatillinen luottamustoimeni oli toimia Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan puheenjohtajana ajanjaksolla 1.8.2010–31.7.2016. Olen toiminut myös Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsenenä 2006-2009 ja muissakin luottamustehtävissä Asianajajaliitossa. Olen täydentänyt osaamistani ja kokemustani olemalla pitkään mukana myös useissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä. Vuosina 1993-2013 toimin Anttolan kunnanhallituksessa ja Mikkelin kaupunginhallituksessa. Olenkin saavuttanut hyvän kunnallishallinnon tuntemuksen.

Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt minulle laamannin arvon toukokuussa 2014.

Olen jäänyt eläkkeelle vuoden 2017 alussa, mutta jatkan toimiston palveluksessa neuvottelevana lakimiehenä.